Här kan du granska fyra interaktiva animationer som skall illustrera fenomenet drift och fyra dito som skall illustrera diffusion. Försök att motivera vilken av animationerna som bäst illustrerar respektive begrepp, samt att motivera vilka två animationer som är sämst (d. v. s. att på goda grunder välja ut en dålig driftsanimation och en dålig diffusionsanimation och kunna argumentera för varför de är dåliga).


Diffusionsexempel


Driftsexempel